معرفی محصولاتنوپری ماسک فاین - ماسک موی داخل حمام

ماسک موی داخل حمام

  • برای موهای نرم، نازک و ضعیف
  • افزایش شانه خوری و حالت پذیری مو
  • جلوگیری از در هم پیچیدن و گره خوردن مو
  • حفظ درخشندگی و افزایش حجم مو