محصولات درمانی

نوپری تونیک

تونیک تقویتی موی سر و ابرو

 • مناسب برای انواع پوست،
 • ضد ریزش و محرک رشد مو
 • کنترل و پیشگیری از ریزش مو در مدت کوتاه
 • محرک رشد مو در یک دوره ۴ تا ۶ ماهه
 • کمک به درمان های دارویی ضد ریزش و کاشت مو
A - Tonic

نوپری فورت دی ( Nopri-Forte/D )

شامپو ضد ریزش

 • مناسب برای
 • موی خشک و یا رنگ شده
 • حفظ و نگهداری رطوبت به مدت طولانی بر روی ساقه مو
 • ترمیم و محافظت از مو در برابر حرارت
 • تثبیت رنگ در موی رنگ شده
A - Fort D

نوپری فورت جی ( Nopri-Forte/G )

شامپو ضد ریزش

 • مناسب برای موی چرب تا معمولی
 • تنظیم و کنترل چربی و رطوبت پوست سر
 • افزایش خون رسانی و تغذیه پیاز مو
 • کنترل و مهار بوی بد ناشی از چربی پوست سر
A - Forte G

نوپری بازول دی ( Nopri-Bazole/D )

شامپو ضد شوره قوی

 • مناسب برای پوست سر خشک و حساس
 • اثر سریع بر شوره و بیماری های قارچی سر
 • وره درمان ۳ تا ۴ ماهه با مصرف روزانه
 • ایمن برای کودکان، دوره بارداری و شیردهی
A - Bazole D

نوپری بازول جی ( Nopri-Bazole/G )

شامپو ضدشوره قوی

 • مناسب برای پوست سر چرب تا معمولی
 • اثر سریع بر شوره و بیماری های قارچی سر
 • دوره درمان ۳ تا ۴ ماهه با مصرف روزانه
 • ایمن برای کودکان، دوره بارداری و شیردهی
A - Bazole G