معرفی محصولاتنوپری پیور - شامپو کنترل کننده چربی

شامپو کنترل کننده چربی

  • مناسب برای موی چرب و خیلی چرب
  • پاک کننده قوی و مهار کننده بوی چربی پوست سر، بدون تحریک و ایجاد خشکی
  • کاهش دهنده چربی اسکالپ
  • حجم دهنده موی نازک و ضعیف