Mp3

vit mix

ویت میکس

dot-orange تنظیم و کنترل چربی پوست سر
dot-orange ترمیم موی خشک، آسیب دیده و رنگ شده

dot-orange تثبیت رنگ در موی رنگ شده

 

ترکیبات مهم

عصاره گزنه

- گزنه در طب سنتي ايران و خاورميانه بيش از هر نقطه دنيا کاربرد دارد. علاوه بر اثرات درماني گزنه در بيماريهاي قلبي و ديابت، يکي از مهمترين کاربردهاي گزنه در مصرف موضعي آن است. گزنه مي تواند ضمن تحريک جريان خون سطحي پوست سر و جلوگيري از ريزش مو، ترشح چربي را کنترل کند و در بهداشت پوست و موي سر بسيار موثر است. گزنه اثر ضدشوره دارد و به صورت کمکي در محصولات ضد شوره استفاده ميشود.

 


عصاره پرسیاوشان

- اين گياه در طب سنتي کاربردهای متنوع و زيادی داشته و دارد. تحقيقات اخير در داخل کشور نشان داده است که گیاه پر سياوشـان با مهار آنزيم 5 - آلفا ردوکتاز، اثر قابل توجهي در کنترل ريزش مو با منشا هورموني داشته، چربي پوست سر را نيز کنترل مي نمايد.

 


کمپلکس آنزیمیZymo Hair MD 

- اين کمپلکس حاوی آنزیم ها و فرآورده هاي بيوتکنولوژیک اولیگوساکاریدی مشتق از نشاسته برای تجزیه چربي ها و زدودن بقایای آلودگی های سطح پوست و مو مي باشد که موجب افزایش قدرت پاک کنندگی عمقي(Deep cleansing) و کنترل چربی پوست سر شده، درکاهش ترشح چربي و ريزش مو بسيار موثر است و ساختار میکروکپسولي اين کمپلکس سبب افزایش چند برابری سرعت و قدرت اثر ترکیبات مي گردد.

 

..............................................   Negarin Parnian Rakhshande Toos   ..............................................