شامپو فاقد سولفات

تاثیر شامپوهای فاقد سولفات بر روی موی رنگ شده

رنگ کردن موها هنوز به دلیل ظاهر بهتر و پوشاندن موهای خاکستری در بزرگسالان و افراد مسن رایج است. بیشتر شکایات مصرف کننده درمورد از بین رفتن رنگ موهای مصنوعی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی شامپو فاقد سولفات در کاهش رنگ مو درهر استحمام انجام شد. این آزمایش بر روی ۳۰ فرد داوطلب…